Ubytovací řád penzionu Dukla

Verze pro tiskVerze pro tiskSend by emailSend by emailVerze PDFVerze PDF
Ubytovatel může ubytovat hosta, který se prokáže platným cestovním pasem, občanským průkazem nebo jiným dokladem totožnosti. Hostem ubytovaným v penzionu Dukla jsou osoby starší 18 let. Osoby mladší 15 let mohou užívat služby v doprovodu osoby starší 18 let. Osoby ve věku 15 - 18 let se souhlasem svého zákonného zástupce.
Ubytovatel může ve zvláštních případech nabídnout hostovi jiné, než sjednané ubytování, pokud se podstatně neliší od potvrzené objednávky.
Ubytovatel je povinen na základě objednaného a potvrzeného ubytování hosta ubytovat, a to od 14 hodin nejpozději do 18 hodin v den nástupu. Do té doby se pokoj pro hosta rezervuje, není-li objednávkou určeno jinak.
V den odjezdu je host povinen vyklidit a opustit pokoj do 10 hodin a klíč odevzdat správci penzionu, který provede zběžnou kontrolu pokoje.
Požádá-li host o prodloužení svého pobytu, může mu být nabídnut i jiný pokoj než ten, ve kterém byl původně ubytován.
Za škody, které způsobí host na majetku ubytovacího zařízení, odpovídá v plném rozsahu. Při ztrátě klíčů zaplatí host škodu způsobenou ubytovateli ve výši 1000,- Kč.
V pokojích a společných prostorách nesmí být přemísťován nábytek, prováděny zásahy do elektrické či jakékoliv jiné instalace. Před opuštěním společných prostor je host povinnen po sobě uklidit.
V pokojích a společných prostorách není dovoleno používat vlastních elektrospotřebičů, kromě těch, které hostům slouží k jejich osobní hygieně.
Hosté jsou povinni dodržovat zákaz vstupu na pokoje v lyžařské obuvi.
Hostům není dovoleno brát na pokoj sportovní nářadí a jiné předměty, pro jejichž úschovu je vyhrazeno jiné místo.
Host je povinen při každém odchodu z pokoje zhasnout světla, přesvědčit se, zda jsou zavřeny okna, vodovodní uzávěry a uzamknout dveře.
Host je povinen chovat se na pokoji a v ostatních místnostech ubytovacího zařízení tak, aby nevznikl požár. Je zakázáno jakkoliv zakrývat akumulační kamna.
V celém penzionu je zakázáno kouřit.
V prostorách restaurace není dovolena konzumace vlastních nápojů a potravin.
V době od 22 hodin do 7 hodin se host chová tak, aby nerušil noční klid.
Za peníze a cennosti odpovídá ubytovatel jen tehdy, převzal-li je do úschovy proti potvrzení.
Psi a ostatní zvířata mohou být v ubytovacím zařízení umístěna pouze za úplatu a za předpokladu, že během pobytu nejsou na obtíž a neruší ubytované hosty.
Každý host je povinen neprodleně ohlásit majiteli penzionu nebezpečí vzniku požáru, situaci vyžadující zásah policie nebo lékařského ošetření a v rámci svých možností učinit vše, aby zabránil šíření požáru či odvrátil hrozící nebezpečí.
Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto řádu. V případě, že je hrubým způsobem poruší, má vedení ubytovacího zařízení právo odstoupit od smlouvy o poskytnutí ubytovací služby před uplynutím dohodnuté doby.
Přejeme Vám příjemný a ničím nerušený pobyt v našem penzionu.
Důležitá telefonní čísla:
TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ 112
PRVNÍ POMOC 155
HASIČI 150
POLICIE 158
MAJITEL PENZIONU DUKLA +420 775552210